COST Action IS0804

Prehľady

Tento výskum je súčasťou programu COST Action IS0804 (http://www.bi-sli.org/).

Zostavujeme súbor medzijazykových lexikálnych úloh na hodnotenie slovnej zásoby a pomenúvacích procesov u bilingválnych detí ovládajúcich rozličné jazyky. Na získanie informácií o tom, kedy si deti, ktoré sa učia váš materinský jazyk, osvojujú isté slová, potrebujeme vašu pomoc.

Na vyplnenie údajov potrebujete Microsoft Office Excel alebo OpenOffice.org Calc (voľne dostupný na http://sk.openoffice.org).

Iné verzie

Stiahnite si verziu pre ďalší jazyk:

Pošlite vyplnený súbor

Pošlite vyplnený súbor