COST Action IS0804

Borang soal selidik

Kajian ini adalah sebahagian daripada kajian tugasan leksikal merentas bahasa (CLTs). (http://www.psychologia.pl/clts/).

Kami sedang membangunkan satu set tugasan leksikal merentas bahasa untuk menilai perbendaharaan kata dan pemprosesan leksikal kanak-kanak dwibahasa dalam pelbagai bahasa. Bantuan anda diperlukan untuk mendapatkan maklumat tentang bilakah seseorang kanak-kanak yang memperolehi bahasa ibunda mempelajari sesuatu perkataan. Tugas anda adalah untuk menentukan pada umur berapakah anda mempelajari kata tertentu yang terkandung di dalam helaian kata nama dan kata kerja. Sila gunakan bahasa ibunda anda. Keseluruhan prosedur akan mengambil masa selama 30 minit. Sekiranya anda berasa letih, anda boleh berhenti berehat seketika dan menyambung semula menjawap soalan. "

Untuk melengkapkan fail, anda memerlukan Microsoft Office Excel atau OpenOffice.org Calc. Perisian yang kedua adalah percuma dan boleh didapati daripada laman web http://www.openoffice.org/.

Ingat bahawa anda perlu mengisi fail tersebut menggunakan bahasa ibunda anda.

Versi lain

Muat turun satu lagi perisian yang menggunakan bahasa lain

Hantar borang soal selidik

Hantar borang soal selidik