COST Action IS0804

Ուսումնասիրութիւններ

Այս գիտական ուսումնասիրութիւնը "COST Action IS0804"-ի մաս կը կազմէ։ (http://www.bi-sli.org/).

Պիտի կազմակերպենք լեզուական բառագրային ուսումնասիրութիւն, գնահատելու համար բառապաշարը եւ բառային զարգացումը երկլեզուանի աշակերտներու զանազան լեզուներու մէջ: Ձեր օգնութեան կարիքը ունինք, որպէսզի հաւաքենք պէտք եղած գիտելիքները աշակերտներուն մայրենի լեզուով ստացած բառերուն:

Ձեր պարտականութիւնը պիտի ըլլայ ըսել այն տարիքը, որ դուք այս բառերը սորված էք անուններու եւ բայերու ցանկին մէջէն: Հաճէցէք գործածել ձեր մայրենի լեզուն:

Ցուցակը լեցնելու համար պէտք ունիք «Microsoft Office Excel»-ին կամ ձրի «OpenOffice.org Calc.»-ին որ կը գտնուի հետեւեալ հասցէին http://www.openoffice.org/.

Հաճէցէք չմոռնալ գործածել ձեր մայրենի լեզուն:

Ուսումնասիրութիւններ

Բեռնել ուրիշ լեզուի տարբերակ մը։

Ղրկել ուսումնասիրութիւնը

Ղրկել ուսումնասիրութիւնը