COST Action IS0804

Dotazníky

Tato studie je součástí akce COST IS0804. (http://www.bi-sli.org/).

Vytváříme soubor mezijazykových úloh na testování slovní zásoby a zpracování slov u bilinngvních dětí v různých jazycích. Rádi bychom vás požádali o pomoc při zkoumání toho, kdy si děti ve vašem mateřském jazyce osvojují různá slova.

Pro vyplnění souboru potřebujete Microsoft Office Excel nebo OpenOffice.org Calc. Ten druhý z nich je zadarmo a lze ho stáhnout na http://www.openoffice.org/cs/.

Jiné verze

Stáhnout jinou jazykovou verzi:

Odeslat dotazník

Odeslat dotazník